Tanca finestra

Avís legal


Jesús Vila García, titular del web àNIMA mecenix, es compromet a utilitzar la informació facilitada pels visitants del seu web amb especial atenció per salvaguardar la seva privacitat d'acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que ens faciliten voluntàriament els visitants en el moment de registrar un compte de client en la botiga o un compte d'usuari en el fòrum, d'omplir i enviar un formulari de contacte o d'enviar-nos un missatge de correu electrònic, i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, Jesús Vila García les farà servir exclusivament per satisfer les comandes i les sol·licituds relacionades dels clients i usuaris, i les peticions expressades pels visitants en el moment d'enviar un formulari de contacte o un missatge de correu electrònic, i sota cap concepte s'utilitzaran per a d'altres finalitats ni es lliuraran a tercers. Eventualment aquestes dades s'arxivaran en una base de dades local.

Els clients registrats en la botiga i els usuaris registrats al fòrum poden modificar en qualsevol moment les seves dades, i també eliminar-les completament cancel·lant els comptes respectius.

En general, i d'acord amb la legislació espanyola (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i Llei Orgànica de Protecció de Dades), podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals comunicant-ho a l'empresa titular d'aquest lloc web:

Jesús Vila García
Ronda del Molí, 60
08629 Torrelles de Llobregat
Tel. i fax 93 689 05 14
Email:

En segon lloc, i tal com és pràctica habitual a internet, el servidor registra automàticament un seguit de dades dels visitants del lloc web a efectes exclusius d'estadística i control, dades que es conserven en un àmbit segur i només accessible als administradors del sistema. Aquestes dades inclouen la procedència dels visitants (cercadors, enllaços situats en altres llocs web), les pàgines visitades, el temps de permanència al lloc i el número IP de l'ordinador del visitant. Per dur a terme el seguiment de les visites i registrar-ne l'eventual retorn, el servidor pot enviar a l'ordinador dels visitants una "cookie" (arxiu de text). És a les vostres mans rebutjar la recepció d'aquestes "cookies" configurant convenientment les preferències del navegador.

D'acord també amb la legislació, us informem que totes les dades esmentades es transmeten via un servidor web situat a la Unió Europea.

El responsable tècnic del lloc web és Jordi Casanovas, amb email .

Tanca finestra